เดินทางไปต่างประเทศ

ใช้แพ็กเกจโรมมิ่ง

ไปประเทศไหน ก็ใช้สมาร์ทโฟนได้อย่างต่อเนื่อง
และสะดวกสบายด้วยโรมมิ่ง

※ กรณีที่ต้องการสมัครให้แพ็กเกจมีผลทันที หรือให้มีผลก่อนเวลา
   10:00 น. ในวันถัดไปหรือกรณีที่ต้องการสมัครเพื่อเดินทางหลายประเทศ
กรุณาติดต่อสอบถาม มาที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

Tel:02-105-4568