สมัครอินเตอร์เน็ตเสริม

สามารถสมัครอินเตอร์เน็ตเพิ่มได้ เมื่อใช้งานอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงสุดครบแล้ว ระหว่างรอบบิล

ตัวอย่าง) 0981231213 ไม่ต้องใส่เครื่องหมายขีดกลาง ( - )
※ เฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญากับ berrymobile เท่านั้น
※ ลูกค้าที่ใช้งานเครื่อง Pocket Wifi กรุณาติดต่อสอบถาม มาที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
※ แพ็กเกจจะมีผลหลังจากที่สมัคร 1 ชั่วโมง
    กรณีเร่งด่วน กรุณาติดต่อสอบถาม มาที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
 Tel: 02-105-4568